5. Some(body) or any(thing)

Je gaat 15 zinnen in het Engels opschrijven. In elke zin gebruik je een vorm van ‘some/any’. Je mag ook gebruik maken van some-/anything, -body, -one.

Je moet 5 bevestigende zinnen opschrijven, 5 ontkennende zinnen en 5 vraagzinnen. Lees voor de opdracht nog goed de grammatica van ‘Some/Any’ door zodat je zeker weet dat je de grammatica goed toepast!

Bevestigende zin:friet

I would like some fries with that, please!

Ontkennende zin:

I don’t need anything!

Vraagzin:

Is there anybody there?

";