Week 3 – The Future

Deze week gaan wij ons vooral richten op de toekomst.

In het Engels ook wel ‘The future‘. Dus niet ‘the past or present’!

Wij zullen ons richten op de volgende twee onderdelen deze week:

  • Am/are/is going to
  • Will en Shall

We gaan aan het werk aan de hand van een stappenplan! Volg de stappen zoals ze zijn aangegeven op deze pagina.

Stap 1: Bekijk de video vóór de les!

Stap 2: Maak de opdrachten uit het werkboek tijdens de les!

Stap 3: Kijk de opdrachten uit het werkboek na (nakijkboek vragen bij docent!)

Stap 4: Test jezelf met de opdrachten hieronder! De sterren geven de moeilijkheidsgraad aan!

Assignment 1 – Am/are/is going to                       *

Assignment 2 – Am/are/is going to                      ***

Assignment 3 – Am/are/is going to                     ****

Assignment 4 – Will/Shall

";