Assignment 3 – Tag Questions

tag-questionsBedenk nu zelf 10 zinnen met een ‘question tag’. Je hoeft alleen zinnen te maken met are/is.

Dit mogen geen zinnen zijn die je al eerder hebt gezien. Schrijf deze op een papier of in je werkboek. Je docent zal controleren of deze in orde zijn tijdens de les.

This is easy, isn’t it?

 

 

";