Week 2 – Tag Questions

Deze week gaan wij ons vooral richten op Tag Questions.

Daar heb je wel eens over gehoord, toch? 

Tag Questions zijn moeilijk, of niet?

We gaan aan het werk aan de hand van een stappenplan! Volg de stappen zoals ze zijn aangegeven op deze pagina.

Stap 1: Bekijk de video vóór de les!

Stap 2: Maak de opdrachten van Lesson 3 uit het werkboek tijdens de les!

Stap 3: Kijk de opdrachten van Lesson 3 uit het werkboek na (nakijkboek vragen bij docent!)

Stap 4: Test jezelf met de opdrachten hieronder! De sterren geven de moeilijkheidsgraad aan!

 Assignment 1 – Tag Questions 1     **

Assignment 2 – Tag Questions 2    ***

Assignment 3 – Tag Questions 3    ****

";