Assignment 3 – Degrees of Comparison (de uitzonderingen)

";